Svein Granerud 2016-06-21 12:19:32

Velkommen til KollenOpp lørdag 10. september

 

Etter stor suksess med fjorårets arrangement, skal vi selvfølgelig gjenta KollenOpp i år og antageligvis mange år fremover. Lørdag 10. September er det på ny klart for å ta de 800 trappetrinnene fra bunn av Midtstubakken til toppen av Holmenkollen.

Sett det inn i kalenderen allerede i dag!

Vi håper på å gjenskape de magiske øyeblikkene fra målgangen på toppen av Holmenkollen og at så mange som mulig blir med i år for å lage et flott arrangement i 2016.

KollenOpp har egen hjemmeside:
www.kollenopp.no